TILLGÄNGLIGHETSKONSULT

Jag  har genomgått BFABs utbildning i tillgänglighet och haft uppdrag som sakkunnig i tillgänglighetsfrågor på White arkitekter och vid utvärdering av Statens Fastighetsverks arbete med projektet ”Värdig Entré”.

Jag åtar mig gärna uppdrag.