Modellbyggen

SAMSUNGSAMSUNGIMG_1331SAMSUNG117115IMG_1477 - KopiaSAMSUNGSAMSUNGSAMSUNGIMG_1474 - KopiaSAMSUNGIMG_13331_bild-089

Fårösund, Utbunge 1:38, skissmodell

Fårösund, Utbunge 1:38, skissmodell

modell 2