Konst

 

Forumtorget skärmtak_0022Här är exempel på bildkonst och utsmyckning som jag har gjort.

Konst är dyrbarare än korv.